Atletiekunie en Campina ontwikkelen beweegprogramma voor basisscholen

De Atletiekunie heeft samen met Campina het Ren.Spring.Gooi programma ontwikkeld, een atletiekprogramma voor kinderen op basisscholen om beter te bewegen.

Bewegen is goed, maar bewegen is vooral ook leuk. Kinderen beginnen al heel jong te ontdekken wat ze kunnen. Spelenderwijs ontwikkelen ze allerlei vaardigheden. In de eerste zes jaren legt een kind de basis voor een goede motorische ontwikkeling. Dat is belangrijk omdat ze daar, ook op oudere leeftijd, veel profijt van hebben. Met atletiek leer je beter bewegen. Daarom heeft de Atletiekunie samen met Campina het Ren.Spring.Gooi programma ontwikkeld, h&t atletiekprogramma voor op basisscholen. Net als de Atletiekunie wil Campina heel sportend Nederland fitter maken. Campina ondersteunt ook topsporters zoals Dafne Schippers en Epke Zonderland.

Ren.Spring.Gooi. is voor basisschoolkinderen in groep drie tot en met acht en duurt drie weken. Tijdens iedere gymles behandelt een ervaren atletiektrainer een nieuw onderdeel uit het programma. Bovendien ontvangt de deelnemende school een pakket met atletiekmaterialen, de lessenmap en aanvullende beweegminuten die in de klas, met het digi-bord, te gebruiken zijn. Dit totaalpakket ontvangen de deelnemende scholen kosteloos.Op dit moment nemen 18 scholen deel aan het Ren.Spring.Gooi programma. Het complete programma wordt nu in 65 klassen van verschillende leeftijden aangeboden. Momenteel kijkt de Atletiekunie of het nieuwe programma aansluit bij de behoeften van de scholen, groepsleerkrachten, trainers en natuurlijk de kinderen. Vervolgens zal het programma waar nodig aangescherpt worden zodat het in september 2017 verder kan worden uitgerold.