Biljart- en dartsbond lanceren Competitieveiling.nl

Op 11 juni, tijdens de live sessie van Sponsorreport 'De Kracht van Klein', lanceren de Biljart- en de Dartsbond gezamenlijk Competitieveiling.nl.

Traditionele sportsponsoring zoals een financiële verbinding aan de lokale breedtesport is voor sportbonden moeilijk om te organiseren. Bonden richten zich met hun proposities in het algemeen op topsport, grotere evenementen en nationale belangen. Commerciële meerwaarde van een sportbond juist op regionaal/lokaal niveau is nu nog onvoldoende ingericht met als indirect gevolg dat er regionaal/lokaal minder geïnvesteerd kan worden. ‘Competitieveiling.nl kan een oplossing bieden om meer (lokale/regionale) sponsoring met de sport in verbinding te brengen door dit slim en op digitale wijze te organiseren.’

Wat is Competitieveiling.nl?

Elke (lokale) ondernemer kan zijn naam verbinden aan lokale of landelijke competities via de veilingwebsite www.competitieveiling.nl. Het ‘veilen’ binnen een bepaalde tijdsduur sluit aan bij een digitale ontwikkeling waarbij gebruikers steeds meer openstaan om op producten te bieden en ook past dit goed bij de hedendaagse ontwikkeling van zelffinanciering.

Competitieveiling.nl is een veilingwebsite welke per sport(tak) in eigen look and feel kan worden ingericht en aangeboden. Daarbinnen is differentiatie mogelijk op competitieniveau en organisatieniveau. Bijvoorbeeld alle competities binnen een district of alle competities binnen een bepaalde divisie of klasse. Dit met als doel om het aanbod goed vindbaar te laten zijn en een logische navigatie structuur.Competitieveiling.nl richt zich met name op leden/deelnemers met een eigen bedrijf of die een zakelijke relatie met een speler/team hebben. Secundair richt het zich op de (lokale)organen zoals regio’s/gewesten, districten, lid organisaties.

Meer over Competitieveiling.nl is te horen op de live sessie 'De Kracht van Klein' die Sponsorreport en Team TOC op 11 juni organiseren tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch. Inschrijven en meer info is hier.