Het belang van een SponsorRing (3)

Na Philips en Players United, vandaag in de laatste van drie bijdragen over het belang van het winnen van een SponsorRing, de winnende case van Rabobank en Brasserie 2050 en de verenigingsondersteuning door Rabobank.

“De twee gouden SponsorRingen die Rabobank in 2018 won zijn een mooie beloning voor de nieuwe sponsorstrategie die in 2017 is gelanceerd”, zegt Tom van Kuyk, manager brand experience & partnerships bij Rabobank. “De nieuwe strategie omarmt het principe van verenigen. Verenigen of samen is een kernwaarde van de coöperatieve Rabobank. Met dit als uitgangspunt is de verenigingsondersteuning op lokaal niveau ontwikkeld. Door lokale verenigingen en stichtingen in sport en cultuur te steunen aan de hand van hun eigen ambities met kennis, netwerk en middelen maakt de Rabobank lokaal het verschil en draagt het bij aan een vitale samenleving. De structuur van het verenigingsleven zoals we dat in Nederland kennen is uniek en is in essentie het cement van onze samenleving en het grootste sociale netwerk. Het draagt bij aan een inclusieve en gezonde samenleving, aan talentontwikkeling en daarmee uiteindelijk aan een mooiere en leukere wereld. Samen met meerdere sportbonden, NOC*NSF, LKCA en Kunstbende wordt invulling gegeven aan deze unieke verenigingsondersteuning.”

Het winnen van de SponsorRingen waren een stimulans voor de Rabobank om de missie Growing a Better World Together nog nadrukkelijker te activeren

“Daarnaast is voedsel een belangrijk thema en een wereldwijd vraagstuk. Als van oudsher boerenleenbank en grootste financier van food en agri in de wereld speelt de Rabobank een verbindende rol in dit vraagstuk. Binnen de sponsorstrategie activeert de Rabobank op alle grote events dit thema. Op Lowlands is in 2018 de Brasserie2050 voor het eerst geopend. Deze Brasserie is een volledig circulair gebouwd en serveert de gerechten van de toekomst. Elk van de geserveerde gerechten stond symbool voor een voedseldilemma zoals waste, vleesconsumptie en verzilting van de aarde. De Brasserie2050 was een groot succes en was de hoogst gewaardeerde activatie op Lowlands. Na Lowlands was de vraag naar de Brasserie2050 boven verwachting en is dan ook op diverse events in Nederland en Europa ingezet.”

Op het afgelopen Lowlands festival was de Brasserie opnieuw een groot succes, onder ander met de toevoeging van een 'smart toilet'. En tijdens de FEI EK Springen in Rotterdam was de Brasserie in 'afgeslankte' vorm aanwezig.

Tom van Kuyk is een van de sprekers op het aanstaande Sponsorreport Congres waar hij zal spreken over 'De lekkere activering van Rabobank'. De Rabobank heeft met haar missie 'Growing a Better World Together' een belofte gedaan om een bijdrage te leveren voor de oplossing van het wereldvoedselvraagstuk. Op alle niveaus binnen de Rabo wordt gewerkt aan het inlossen van deze belofte. Sponsoring en activaties spelen een integraal onderdeel in het uitdragen en inlossen van de missie van de Rabo.
Het hele congresprogramma is hier te vinden.

Lees hier de andere twee bijdragen over de winnende SponsorRing cases van 2018
Philips en Rijksmuseum
Players United, Nationaal Ouderenfonds en Kappé

Ook inzenden voor een SponsorRing? Kijk hier!