Anna Kesler start cultuursponsoring adviesbureau

Anna Kesler start haar eigen strategisch kunst- en cultuursponsoringadviesbureau ANNA.K.

Met haar bureau wil Kesler cultuurinstellingen helpen bij hun sponsorwerving. Naast de sponsorgelden uit het bedrijfsleven adviseert ze instellingen ook bij het werven van particulieren giften, dat een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor deze instellingen wordt.

Inmiddels werkt Kesler voor opdrachtgevers als de Design Academy Eindhoven, Nederlands Kamerkoor en Museum Boijmans Van Beuningen.
"Het is heel interessant om te zien dat gelukkig steeds meer cultuurinstellingen zich gaan beseffen dat ze inkomsten nodig hebben uit sponsoring, natuurlijk de grote instellingen buiten gelaten, en dat ze hier ook in moeten investeren. Helaas hebben ze vaak niet de capaciteit of het inzicht om dit op te zetten en daarbij helpt mijn bureau ANNA.K.”, aldus Kesler. "Het is voor de bedrijven die sponsoren ook van groot belang dat de cultuursector in die hoedanigheid volwassen wordt en ook een serieuze partner is, als het gaat om het activeren van bijvoorbeeld een sponsor/partnership. Ik merk dat mijn achtergrond in sportsponsoring nog steeds van toegevoegde waarde is, en dat de cultuursector graag hiervan leert.”

Kesler werkte voorheen bij Trefpunt en als sponsor- en relatiemanager voor verschillende grote musea.