Interpolis nieuwe partner Eye

Interpolis heeft zich als partner verbonden aan Eye Filmmuseum. Binnen deze samenwerking ligt de focus op de ondersteuning van MovieZone, het jongerenplatform van Eye. Interpolis en Eye gaan zich samen met de jongeren van het MovieZone team inzetten voor het vergroten van de verkeersveiligheid.

Foto Eye Filmmuseum: Marcus Koppen

Interpolis – opgericht in 1969 – is een van de grootste verzekeraars van Nederland en geniet grote bekendheid als merk met “Interpolis. Glashelder.”

“Niet alleen is Interpolis glashelder, ze blijkt ook inventief in het gebruik van beeldtaal om bij te dragen aan een betere en veiligere wereld. Interpolis is er net als Eye voor iedereen, maar richt zich met dit partnership specifiek op een jongere doelgroep. We verheugen ons zeer op een inspirerend partnership”, zegt Sandra den Hamer, directeur Eye Filmmuseum.

“Interpolis zet zich in voor de maatschappelijke problemen in onze samenleving", vertelt Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis. "Dat doen we op het gebied van verkeersveiligheid, veilig & duurzaam wonen en ondernemen. Doel is steeds om samen met degenen om wie het gaat tot werkbare oplossingen te komen. Jongeren zijn belangrijke partners voor ons, omdat zij op een vaak unieke en vernieuwende manier invulling kunnen geven aan het aanpakken van de problemen van deze tijd. Zij weten ook als geen ander de kracht van het beeld te benutten. Eye doet dat ook al jaren: mensen in de harten en hoofden raken via het medium film. In ons partnership kunnen we de krachten van Eye, Interpolis en jongeren bundelen en verbinden om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenleving daar beter van wordt.”

Interpolis richt zich met dit partnership specifiek op een jongere doelgroep

Interpolis richt zich vooral op (educatieve) samenwerking met MovieZone, het jongerenplatform van het filmmuseum. Binnen MovieZone ontwikkelen jongeren audiovisuele vaardigheden en competenties; ook stimuleert het programma kennis van film- en mediacultuur in de leeftijdsgroep van 15 tot 19 jaar.

Met haar merkmissie ‘Focus op wat echt belangrijk is’ zet Interpolis zich in voor maatschappelijke thema’s. Hierbij is van belang dat de initiatieven zich richten op thema’s als veiligheid of gezondheid in Nederland. Het bevorderen van de verkeersveiligheid in Nederland is hier een voorbeeld van. Met de ondersteuning van MovieZone wil Interpolis jongeren bereiken via een door henzelf ontwikkelde social-mediacampagne.

Het partnership begint met een opdracht aan MovieZone. De jongeren gaan aan het werk en maken een vertaalslag vanuit hun eigen perspectief. Voor Interpolis is dit een manier om een belangrijk onderwerp (‘verkeersveiligheid’) via de beeldtaal van jongeren te laten ‘landen’ bij de doelgroep, leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs.

Op de foto: Sandra den Hamer, directeur Eye Filmmuseum en Chantal Vergouw, directievoorzitter Interpolis (foto: Maartje Jansen)