T-Mobile en War Child verlengen hun samenwerking met drie jaar.

De komende 3 jaar zal T-Mobile War Child opnieuw als communicatiepartner ondersteunen met een jaarlijkse financiële bijdrage, menskracht en faciliteiten op communicatiegebied, waaronder mobiele telecom en de inzet van het call center.

Mark Vogt, Directeur War Child: ‘‘De samenwerking met T-Mobile is voor War Child hét voorbeeld hoe je samen veel meer kunt bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om geld, maar juist ook om het vergroten van de betrokkenheid van mensen bij de problematiek van kinderen in oorlogsgebieden. Zo voorziet T-Mobile ons niet alleen van producten en diensten die ons werk in Nederland en in het veld mogelijk maken. Ook de enorme inzet van haar werknemers, vrijwillig, is van onschatbare waarde voor ons. Als organisatie met een strikt lage-kostenbeleid kunnen we onze doelen alleen realiseren met behulp van bedrijven, donateurs en veel vrijwilligers. Met T-Mobile als partner hebben we er eigenlijk 5.000 paar handen erbij.”

Alexander Hamel, Directeur Klantenservice bij T-Mobile in Nederland en op directieniveau verantwoordelijk voor het partnership met War Child:: ‘De samenwerking tussen T-Mobile en War Child is een groot succes. Ondersteuning van War Child past precies bij de rol die wij als bedrijf willen spelen in de maatschappij. Vooral het enthousiasme van onze medewerkers was een extra drijfveer om de samenwerking voor een langere periode voort te zetten. Voor de grotere War Child-activiteiten waarvoor veel vrijwilligers nodig zijn, staan medewerkers letterlijk in de rij om mee te doen. Medewerkers zijn zelfs zo begaan met War Child dat zij uit eigen beweging spontane acties organiseren. Voor ons was het dan ook meer dan logisch om de samenwerking te continueren."