Olivier Smit in directie KNSB

Olivier Smit gaat samen met Theo Fledderus en Arie Koops de nieuwe directie van de KNSB vormen. Smit wordt eindverantwoordelijk voor de commerciële taken van de bond. Directeur Paul Sanders verlaat de bond al per 10 oktober.

Sanders verlaat de bond al eerder dan de bedoeling was omdat;de geplande invoering van het nieuwe bestuursmodel van de KNSB van december naar voorjaar 2016 wordt verschoven.

Olivier Smit is sinds mei dit jaar actief als kwartiermaker voor de schaatsentiteit en zal het traject om tot een nieuwe commerciële organisatie te komen verder vormgeven; daarnaast is hij eindverantwoordelijk voor de commerciële taken van de KNSB.

Olivier Smit: "De afgelopen periode was een boeiende periode, waarin ik de ‘schaatswereld’ in een korte tijd heb leren kennen. Een inspirerende wereld met vele facetten en bovendien in een dynamische en boeiende periode. Ik heb enorm veel zin om mijn ervaring, drive en visie in te zetten om mede vorm te geven aan de strategische koers van de schaatssport." Smit heeft zowel in binnen- als buitenland in diverse management functies gewerkt. In 2000 startte hij zijn carrière bij het hoofdkantoor van Hilton Hotels in de VS. Bij terugkomst in Nederland is Smit begonnen bij ABN AMRO waar hij verschillende management functies heeft vervult. Na een management traineeship werkte hij in Nederland eerst als direct channel marketing Manager (online & mobiel) en daarna als Group Sponsorship Manager op het hoofdkantoor van de bank. In het buitenland zette hij zijn carrière voort als VicePresident brand & marketing communications bij LaSalle Bank en als Head of Sponsoring; bij de Royal Bank of Scotland - beide in Chicago.
Als lid van het managementteam heeft Smit vijf jaar gewerkt voor UNICEF, waar hij o.a. leiding gaf aan de strategische richting en implementatie; van een marktgerichte organisatie.

Nieuwe structuur

In een persbericht over de directiewisseling laat de KNSB weten de schaatssport in de volle breedte optimaal te willen bedienen. Om dit waar te kunnen maken wil de schaatsbond naast een nieuwe structuur voor topsport/commercie ook haar taak rond de breedtesport/verenigingen optimaal en toekomstgericht inrichten. Dit heeft tot gevolg dat de geplande invoering van het nieuwe bestuursmodel van december naar voorjaar 2016 wordt verschoven. Deze vertraging heeft KNSB-directeur Paul Sanders doen besluiten de organisatie per 10 oktober te verlaten en bestaat de KNSB-directie uit Theo Fledderus, Arie Koops en Olivier Smit.

De ontwikkeling en implementatie van de schaatsentiteit heeft dusdanige invloed op de organisatie van de schaatssport, dat de KNSB parallel aan dit proces een structuur voor de verenigingen/breedtesport ontwikkelt. Topsport kan immers niet zonder breedtesport en andersom. Tegelijkertijd kennen zowel de topsport, met o.a. de topteams, atleten, fans en commerciële partners, als de breedtesport, met verenigingen, schaatsers en vele vrijwilligers, een eigen snelheid en dynamiek. Hoewel ze onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, vragen ze beide om een andere vorm van structuur en toezicht. De KNSB wil beide zo efficiënt mogelijk laten functioneren en onderzoekt in de komende periode hoe ze deze taken het beste kan faciliteren. Deze inrichting is van invloed op de manier van besturen, daarom zal zowel de implementatie van de taken als het bestuursmodel naar verwachting in voorjaar 2016 plaatsvinden.