Hoe inspelen op dalende sponsorinkomsten bij BVO’s?

Sponsoring vormt de grootste inkomstenbron voor de Nederlandse Betaald Voetbal Clubs. KNVB Expertise ziet echter wel een dalende trend in de sponsorinkomsten de afgelopen jaren.

KNVB Expertise sprak met diverse sponsorexperts om trends, verklaringen en tips op te halen. En nog belangrijker: hoe men als BVO hierop in kan spelen?

Sponsorinkomsten vormden afgelopen seizoen 48 procent van de totale inkomsten in de Jupiler League. Voor de Eredivisie ligt dit percentage op 37 procent. KNVB Expertise ziet wel een dalende trend in de sponsorinkomsten de afgelopen jaren. Zo zijn deze in seizoen 2015/’16 ten opzichte van seizoen 2011/’12 in de Jupiler League gemiddeld met 13 procent gedaald, waar dit in de Eredivisie 10 procent is. Opvallend hierbij is dat de sponsoruitgaven wereldwijd wel steeds verder groeien.KNVB Expertise onderscheidt vijf aandachtspunten hoe men als BVO kan inspelen op de ontwikkelingen in de Nederlandse sponsormarkt.
* Vraaggericht denken
* Echt contact leggen met de fans
* Toegevoegde waarde bieden
* Weten waar je voor staat
* Toekomstgericht zijn

KNVB Expertise heeft ook onderzocht wat zakelijke relaties vinden van clubs in de Eredivisie en in de Jupiler League. Meer informatie op www.knvbexpertise.nl.