NOC*NSF begroot 10,6 miljoen euro sponsorinkomsten

In de begroting voor 2019 heeft NOC*NSF 10,6 miljoen euro aan cash sponsorinkomsten begroot. Dat blijkt uit het Jaarplan 2019 dat deze week door de sportkoepel is gepresenteerd.

De 10,6 miljoen euro ligt iets boven de geprognosticeerde sponsorinkomsten in 2018 van 10,3 miljoen euro. Daarmee haalt NOC*NSF meer sponsorgeld binnen dan in de begroting voor 2018 rekening mee was gehouden (9,8 miljoen euro). NOC*NSF geeft als toelichting dat in de begroting 2019 rekening wordt gehouden met getekende en toegezegde sponsorbijdragen. Daar zit de bijdrage van Heineken nog niet bij. Momenteel wordt nog onderhandeld met de bierbrouwer over het contract. Het bedrag van 10 miljoen is overigens het dubbele van in de media circulerende bedragen over de sponsorinkomsten van de sportkoepel.

De ‘in kind’ sponsorbedragen voor 2019 worden begroot op 5,27 miljoen euro. Dat is lager dan de gerealiseerde 7,59 miljoen in 2018. In de begroting voor 2018 was echter rekening gehouden met ‘maar’ 2,73 miljoen aan ‘in kind’ sponsoring. De natura sponsoring voor het Holland Heineken House ( 2 miljoen euro) is in vergelijking tot 2018 niet opgenomen. Dit verklaart de daling in 2019.

Partners

De partners van NOC*NSF / TeamNL zijn momenteel Rabobank, Nederlandse Loterij, Heineken, De Persgroep (AD) en KPN. KPN heeft inmiddels laten weten dat men het per 31 december 2018 aflopende sponsorcontract niet zal verlengen. Met Heineken wordt zoals gezegd nog onderhandeld. NOC*NSF zou wel op het punt staan om een nieuwe partner voor de sportkoepel en TeamNL aan zich te binden.

In 2018 verwacht de Nederlandse Loterij een opbrengst van ca. 42,5 miljoen euro. Dit is 1 miljoen lager dan de begrote 43,5 miljoen. De financiële consequenties daarvan zijn beperkt zegt NOC*NSF omdat hiervan 42,5 miljoen euro voor de NOC*NSF en de leden zou worden ingezet en 1 miljoen zou worden gereserveerd.

Speerpunten

Als commerciële speerpunten voor 2019 heeft NOC*NSF:
* het vergroten van de inkomsten
* een verhoging van de ROI van propositiebonden voor TeamNL, de partners en NOC*NSF
* het beter benutten van de marketingrechten van de sportbonden
* het vergroten van de fanbase naar 1 miljoen fans
* de maatschappelijke waarde van NOC*NSF vermarkten met partnerships
* nieuwe inkomstenbronnen en verdienmodellen realiseren, bijvoorbeeld via een businessclub
* de positionering en inrichting van de nieuwe partnerships en commercie afdeling

Wat dat laatste betreft is er nog steeds geen invulling van de vacante positie van Thomas van Schaik die NOC*NSF deze zomer verliet. Het zou de bedoeling zijn dat zijn functie in tweeën wordt geknipt waarbij er een iemand verantwoordelijk wordt voor partnerships en een iemand voor contentmarketing.