Sponsoruitgaven wereldwijd naar 65,8 miljard dollar

De uitgaven aan sponsoring zijn in 2017 wereldwijd met 4,3% gestegen naar 62,7 miljard dollar. In 2018 groeien de bestedingen door naar 65,8 miljard. Dat blijkt uit ESP’s 33e vooruitzicht op de wereldwijde ontwikkeling op de sponsoringmarkt.

Vorig jaar voorzag ESP (voorheen IEG) voor 2017 nog een groei van 4,5% wereldwijd en 4,1% voor Noord-Amerika. Die voorspelling ging al gepaard met de waarschuwing dat marketeers een groeiende bezorgdheid hadden wat betreft de bereidheid om te investeren in partnerships. De groei in Noord-Amerika blijkt dan ook minder groot te zijn geweest en uit te komen op 3,6% naar 23,1 miljard dollar. Belangrijke factor is dat grote bedrijven in met name de bier- en frisdrankindustrie, traditioneel grote sponsors, op meerdere terreinen aan het bezuinigen zijn.Ook de groei wereldwijd kwam volgens ESP iets minder hoog uit dan voorzien, namelijk op 4,3% naar 62,7 miljard dollar.

Optimistisch

Voor 2018 is ESP toch weer optimistisch gestemd omdat bedrijven positiever zijn over de economische groei en verwacht men een groei van 4,5% voor Noord-Amerika naar 24,2 miljard dollar en van 4,9% wereldwijd naar 65,8 miljard dollar. Daarmee groeien de uitgaven voor sponsoring harder dan andere marketingcommunicatiemiddelen zoals advertising en pr.De bestedingen in Europa gaan volgens ESP met meer dan 5% groeien naar 17,6 miljard dollar. De grootste groei is echter te zien in Azië, waar een groei van 5,7% wordt verwacht naar 16,6 miljard dollar.

Sport

In Noord-Amerika gaat zoals vanouds het meeste sponsorgeld naar sport (70%). De groei is met 4,9% ook het grootste in dit domein. Alle domeinen zien in 2018 overigens een groei van de sponsorbudgetten.