Thematafels over duurzaamheid

Traditioneel biedt ons jaarlijkse congres weer een aantal interessante en interactieve thematafels. Voortbordurend op het thema sustainable partnerships ook bij de thematafels aandacht voor dit onderwerp, met presentaties van DGTL/ID&T, Innovation Clubhouse, More2Win, Rotterdam Ahoy en Markteffect.

De vijf thematafels zijn:

1. De kracht van sport(sponsoring) in het sociaal domein, door Bas de Vries, Markteffect.

Sport zorgt niet alleen voor plezier, ontspanning en gezondheid maar kan ook de betrokkenheid in de samenleving vergroten en er dus voor zorgen dat we als maatschappij een actieve bijdrage leveren aan een duurzame toekomst. Aan de hand van eigen onderzoek en voorbeelden uit de praktijk toon ik graag aan hoe je dit als sponsor kunt benutten (en deze kracht niet langer onderbelicht laat).

2. Innovation Clubhouse: de plek waar innovatie en sponsoring samenkomen voor een toekomstbestendig verenigingsleven, door Daan Bregman, TU Delft
Innovation Clubhouse is een initiatief van TU Delft, KNVB en Gemeente Amsterdam. Het is de plek waar sport, wetenschap en bedrijfsleven samen werken aan oplossingen waarmee alle sportverenigingen van Nederland toekomstbestendig worden gemaakt. Met de bouw van een nieuw innovatief clubhuis en living lab binnen een bestaande voetbalvereniging in Amsterdam levert dit project een tastbare en inspirerende omgeving voor deze nationale opgave. Innovation Clubhouse heeft als doelstellig van meerwaarde te zijn voor de maatschappij op de thema’s duurzaamheid, gezondheid en sociale inclusie in de breedste zin, en werkt samen met partners die deze missie ondersteunen.

3. Duurzame sportevenementen, door Michiel van Rijn van Alkemade, More2Win
De organisatie van sportevenementen staat onder druk. Regionale overheden en belangenverenigingen stellen meer eisen rondom duurzaamheid, bijvoorbeeld footprint en natuurbehoud. Tegelijk biedt dit ook kansen. Aan deze tafel hoor je hoe sportevenementen lokaal een platform kunnen zijn voor activatie en sponsoring op duurzaamheid en verbinding kunnen zoeken met doelen van bedrijfsleven en (lokale) overheden.

4. DGTL - 's werelds eerste circulaire festival, door Brian van Vuren, DGTL/ID&T

5. Rotterdam Ahoy X Vriendenloterij: van flirten naar verkering, door Nathalie du Bruin, Rotterdam Ahoy en Geert Friebel, Vriendenloterij
Wat begon met een samenwerking tijdens het ABN AMRO Open - samen met de Richard Krajicek Foundation- is inmiddels uitgemond in een maatschappelijk partnerschap. Aan deze tafel hoor je hoe de relatie tussen Rotterdam Ahoy en Vriendenloterij is uitgegroeid van een flirt naar een stevige verkering. Hoe is dat gegaan, welke dromen zijn er nog, hoe benut je een partnerschap ten volle en zijn er andere partijen die de samenwerking nog verder kunnen verstevigen?

Naast de thematafels zijn er op het congres plenaire presentaties van Prof.dr. Karen Maas, bijzonder hoogleraar Accounting & Sustainability Open Universiteit en directeur Impact Centre Erasmus (ICE), Sander Kruis, commercieel directeur Visma | Lease a bike, Geert Friebel, head of marketing & partnerships, Vriendenloterij, Sean McCabe, Head of Climate Justice and Sustainability, Bohemian FC Dublin en
Jochem Hes, oprichter Naïf Care.
Bovendien presenteren vijf sponsortalenten zich voor de nieuwe Talent van het Jaar award van de SponsorRingen.

Het Sponsorreport congres is dé ontmoetingsplaats voor sponsorprofessionals van Nederland uit het bedrijfsleven, sponsorzoekers en adviesbureaus. Inschrijven kan hier.