Reacties op afscheid AEGON als hoofdsponsor KNSB

AEGON neemt na 25 jaar afscheid van het schaatsen. KPN is de komende vier jaar de nieuwe hoofdsponsor van de KNSB. KPN wil komende jaren samen met de KNSB de Nederlandse schaatssport in zowel de breedte als de diepte verder ontwikkelen. Lees hier de reacties van de betrokkenen.

"Ik sta hier met dubbele gevoelens”, aldus KNSB-voorzitter Doekle Terpstra. "Om op een dag na 25 jaar afscheid te nemen van een trouwe hoofdsponsor en tegelijkertijd een nieuwe sponsor van formaat aan te kondigen gebeurt niet vaak. De KNSB kijkt terug op een zeer plezierige en succesvolle samenwerking met AEGON. Het bedrijf heeft ontzettend veel voor de schaatssport betekend en zich altijd constructief opgesteld. Ook toen midden jaren negentig de merkenteams hun intrede deden. Ons nieuwe partnership met KPN markeert tevens een nieuwe fase voor de KNSB. De KNSB organisatie verandert snel als gevolg van de dynamiek binnen de Nederlandse en mondiale schaatssport en samen met de inzet van KPN kunnen we verder gaan bouwen aan de schaatssport in de volle breedte. Met het ondersteunen van o.a. toerschaatsen en skaten zoekt KPN een breder spectrum van de schaatssport op. Dat past geheel in onze langetermijn visie, waarbij we als schaatsbond een leven lang bewegen (= schaatsen en skaten) willen stimuleren.”

Jan Driessen, Directeur Communicatie van AEGON: "Het is met pijn in het hart dat we ons genoodzaakt voelen onze schaatssponsoring te beëindigen. Ondanks dat het financieel de goede kant op gaat, dicteert de huidige economische situatie AEGON echter heel streng naar de kosten te kijken. De totale kosten die AEGON maakt voor sportsponsoring passen niet meer bij deze tijd. Schaatsen is de afgelopen 25 jaar AEGON geworden en AEGON schaatsen. Onze huidige schaatshelden ken ik al 10 jaar en beschouw ik persoonlijk als een soort van eigen kinderen. Maar de realiteit van dit moment laat ons helaas geen andere keuze. En dat valt het hele bedrijf zwaar.”

Baptiest Coopmans, lid van de Raad van Bestuur van KPN: "Schaatsen is een mooie Nederlandse sport die past bij wie wij zijn en waar wij voor staan. Als dienstverlener willen we in de toekomst graag nog dichter bij onze klanten staan. Het schaatsen verbindt vele mensen voor de buis, langs de baan en op de ijzers. Wij zijn dan ook zeer verheugd met deze sponsorovereenkomst en zien de samenwerking met de KNSB vol vertrouwen tegemoet.”

De komende maanden zal de samenwerking tussen KNSB en KPN verder worden uitgewerkt. Na het huidige schaatsseizoen neemt AEGON afscheid en presenterende KNSB en KPN in de zomer van 2010 de lange termijn sponsorstrategie. KPN wordt hierbij geadviseerd door SE Consultancy. Pro Sport treedt in het hele traject op als de vaste adviseur van de KNSB.