DPD Nederland nieuwe hoofdsponsor Squash Bond Nederland

Met ingang van 1 januari 2021 verbindt DPD Nederland zich tot en met 2022 als hoofdsponsor aan Squash Bond Nederland (SBN). Als nieuwe partner omarmt DPD niet alleen de top- en breedtesport, maar zal het ook bijdragen om de infrastructuur te versterken. Met het nieuwe partnership verbinden SBN en DPD zich wederom na een eerdere samenwerking in 2018 -2019.

SBN heeft zichzelf een baanbrekende missie ten doel gesteld om de voedingsbodem te versterken en zo Nederlandse talenten en Nederlandse teamspelers structureel naar een hoger niveau te brengen. Internationaal gezien behoren de jong oranje teams tot de top van Europa, maar de droom is daar om ook op mondiaal niveau mee te doen. Het partnership stelt SBN onder meer in staat haar talentontwikkeling en topsport programma’s te versterken.

Thiemo van Spellen, commercieel directeur DPD Nederland: ‘“Wij zijn trots om wederom hoofdsponsor van Squash Bond Nederland te zijn. Het ontwikkelen van Nederlandse toptalenten dragen wij een warm hart toe. Met dit partnership onderstrepen we waarden die we beiden uitstralen: Topsport op wereldniveau! Dag in dag uit leveren onze medewerkers weer een topprestatie bij het verwerken en bezorgen van miljoenen pakketten. We zien daardoor veel parallellen: omgaan met druk, presteren en samenwerken als team zijn slechts enkele voorbeelden van overeenkomsten. Squash is een zeer dynamische sport en dat past goed bij DPD. Daarnaast stimuleren wij op deze manier onze eigen medewerkers om op tijd te ontspannen, bijvoorbeeld door squash clinics.”

Tom Lucas, directeur SBN: "We zijn bijzonder verheugd dat we, in deze moeilijke en bijzondere tijd, zo’n trouwe partner hebben gevonden in DPD Nederland. Na een eerdere samenwerking is er wederom een mooie synergie met DPD. Middels dit partnership kan SBN met DPD de squashsport in haar gehele breedte naar een hoger niveau en verbinden we onze (potentiële) doelgroepen meer dan ooit."

300 squashcentra tweezijdig benutten

Uniek aspect aan het partnership is de inzet van de ruim 300 squashcentra in Nederland. Squashcentra zijn veelal gevestigd op plekken met een goede bereikbaarheid en kennen vaak buitengewone openingstijden. Door deze squashcentra te verbinden aan het Pickup parcelshop netwerk van DPD, groeit het aantal voorzieningen voor klanten van DPD, maar stappen er ook nieuwe doelgroepen (potentiële squashers) binnen op het squashcentrum.
Tegelijkertijd zullen medewerkers van DPD de kans krijgen om bij diverse squashcentra - nabij de kantoren en depots - kennis te maken met squash via clinics van het Nederlands team, alsmede een speciaal aanbod om ook na de clinics te blijven squashen.

Rogier van Veen (partnerships & centra) ‘’Juist in een tijd waarin de sportinfrastructuur onder druk staat is de steun van DPD belangrijk. Binnen het partnership zullen we op diverse manieren zowel de klanten van DPD als (families van) DPD medewerkers activeren om kennis te maken met squash. Zo laten we gezamenlijk de sport verder groeien en creëren we voor alle partijen een win-win situatie."

Oorspronkelijk zou het EK Squash voor landenteams dit jaar (2020) in het Klokgebouw te Eindhoven worden georganiseerd. Door de coronamaatregelen is dit evenement verzet naar 2022 en zal dit Europese Kampioenschap de grande finale zijn van het partnership tussen DPD en SBN.