Sponsorinkomsten Ajax stijgen

Ajax zag de omzet uit sponsoring afgelopen seizoen met 4,9 miljoen gulden toenemen.

Ajax zag de omzet uit sponsoring afgelopen seizoen toenemen met 4,9 miljoen tot 27,6 miljoen gulden. De totale reclame inkomsten zijn gelijk gebleven. De sponsoring door bedrijven is met 4,8 miljoen gestegen door onder andere het verbeterde contract voor 1999/2000 met kledingsponsor Umbro en het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met Kellogg's. Dat blijkt uit de jaarcijfers die de club begin november presenteerde.

Over het gehele boekjaar 1999/2000 heeft Ajax een negatief netto resultaat gerealiseerd van 19,0 miljoen. Voorgaand boekjaar wist Ajax nog een positief netto resultaat van 13,0 miljoen te realiseren. Het verlies wordt met name toegeschreven aan het ontbreken van voldoende inkomsten uit spelerstransfers.

De voetbalomzet is gedaald met 3,9 miljoen door het ontbreken van premies uit de Champions League. In het vorig boekjaar bedroegen deze nog 6,2 miljoen.
De omzet uit de exploitatie van de televisierechten is met 1,4 miljoen toegenomen door de verbeterde inkomsten voor het uitzenden van de wedstrijden in de nationale competitie. Voor de uitzendingen van de wedstrijden in Europees verband is geen noemenswaardige stijging van de baten vast te stellen door de uitschakeling in een vroegtijdig stadium en de minder interessante tegenstanders in de eerste drie ronden.