“Uitspraak Autoriteit Persoonsgegevens schaadt sportsponsoring”

De boete die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vandaag heeft uitgedeeld aan de KNLTB kan voor grote problemen zorgen voor de financiering van sport in Nederland en voor sportsponsoring. “Deze uitspraak schaadt sportsponsoring in Nederland in het algemeen”, meent Albert-Jan Smid, Manager Commercie bij de KNLTB.

De AP heeft de tennisbond een boete van maar liefst ruim een half miljoen euro opgelegd omdat men van mening is dat de bond op een onrechtmatige manier persoonsgegevens heeft gedeeld met commerciële partners van de bond die gebruikt zijn voor marketingdoeleinden. De wijze waarop dat is gebeurd is volgens de AP onder de sinds mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet toegestaan.

De marketingcampagnes waarbij volgens de AP door de KNLTB de regels zijn overtreden betreft het versturen per post van een flyer met een kortingsactie van TennisDirect en een campagne van Nederlandse Loterij waarbij aantal leden telefonisch benaderd werd met een specifieke aanbieding. Beide acties vonden plaats in 2018. De belactie brak de KNLTB overigens voortijdig af omdat de bond, hoewel er naar eigen zeggen geen regels werden overtreden, niet tevreden was met hoe de actie in de praktijk werd uitgevoerd.

De KNLTB is het niet eens met de zienswijze van de AP en zegt dat het alle regels in de AVG gevolgd heeft. Bij de bond zijn ook nagenoeg geen klachten binnengekomen over de acties. De regels hebben vooral betrekking op een transparante informatie over de werkwijze en op het vragen van toestemming. Leden moeten weten waarvoor hun gegevens worden gebruikt en moeten toestemming geven alvorens gegevens met derden worden gedeeld. Het informeren van leden lijkt de KNLTB uitvoerig te hebben gedaan. De KNLTB toetste het gehele privacybeleid ook aan het Handboek Sport & Privacy opgesteld in opdracht van NOC*NSF.

Gerechtvaardigd belang

Het verschil van mening tussen de AP en de KNLTB lijkt zich toe te spitsen op de wijze waarop de term ‘gerechtvaardigd belang’ wordt geïnterpreteerd. De KNLTB zegt formeel niet van elk lid persoonlijk toestemming nodig te hebben omdat er sprake is van dit ‘gerechtvaardigd belang’. Dat belang is er, zo benadrukt de KNLTB, omdat het delen van gegevens met commerciële partners leidt tot een meerwaarde van het lidmaatschap voor tennisleden en extra inkomsten genereert voor de tennissport. Het is niet bedoeld om de kas van de KNLTB te spekken. De AP bestrijdt dat standpunt en stelt dat met het delen van gegevens met derden ‘zuiver commerciële doeleinden’ werden beoogd en dat dan sowieso geen sprake kan zijn van een gerechtvaardigd belang.

De KNLTB vreest dat door het besluit van de AP een precedent wordt geschapen voor de gehele sport, waardoor op den duur sportbeoefening voor verenigingsleden in het algemeen duurder wordt en uiteindelijk minder mensen kunnen sporten. Daarnaast worden sportbonden veel minder interessant voor (potentiële) sponsors als gegevens van leden niet langer met commerciële partners mogen worden gedeeld. Verschillende andere sportbonden hanteren dezelfde afspraken met sponsors als de KNLTB.

Zorgelijk

“Wij zijn een non-profit-organisatie, wij willen de sport en natuurlijk in het bijzonder de tennissport toegankelijk en betaalbaar houden”, zegt Robert Jan Schumacher, Directeur Dienstverlening van de KNLTB in een reactie. “We hebben geen keiharde commerciële doelen. Leden zijn op zoek zijn naar een directe meerwaarde als zij een tennislidmaatschap afsluiten. Ze vinden het aantrekkelijk dat zij bijvoorbeeld met korting tennisschoenen kunnen kopen omdat zij KNLTB-lid zijn. Mede om die reden zijn gaan we samenwerkingen aan met specifieke commerciële partijen. Als onze leden niet langer kunnen profiteren van de meerwaarde van samenwerking met partners, wordt de sport voor hen duurder en dat is onwenselijk”

“Deze uitspraak schaadt sportsponsoring in Nederland in het algemeen”, meent Albert-Jan Smid, Manager Commercie bij de KNLTB. “Zeker voor sportbonden met minder dominante, zichtbare assets, maar wel met een grote achterban, is dit zorgelijk. Sportsponsoring in Nederland is lastig. Veel bonden zijn op zoek naar sponsors. Deze uitspraak maakt het zeker niet makkelijker om die te vinden. Het heeft, zeker op de korte termijn, uitwerking op de commerciële mogelijkheden die je als sportorganisatie hebt. Bedrijven zullen nu misschien voor andere sponsordomeinen kiezen dan voor sport. En de sponsorwerving en de activaties van sportorganisaties loopt hiermee vertraging op. Met deze uitspraak is niemand gebaat.”

Het besluit van de AP lijkt overigens in strijd met de wens van de Tweede Kamer, die de AP in maart 2018, kort voordat de AVG in werking trad, verzocht toch vooral ‘hulpvaardig’ te handhaven en voornamelijk ‘voor te lichten in plaats van goedwillende organisaties te beboeten’. Waarom de AP de tennisbond nu wel zo hard aanpakt en beboet, terwijl de regels in ieder geval volgens de tennisbond niet zijn overschreden is niet bekend. Opmerkelijk is bovendien dat de AP met zijn beslissing een tegenovergesteld signaal geeft wat betreft de financiering van sport dan het ministerie van VWS uitspreekt in een initiatief als het Landelijk Sportakkoord.

De tennisbond zal zich tegen de opgelegde boete verzetten en stapt naar de rechter. Daarbij wordt ook ondersteuning gezocht bij andere sportbonden en NOC*NSF die op dezelfde manier geraakt kunnen worden door de starre opstelling van de AP.

Lees ook:
www.sponsorreport.nl/sportnoc-nsf-verbaasd-over-boete-autoriteit-persoonsgegevens/
www.sponsorreport.nl/sporthalf-miljoen-boete-voor-tennisbond-vanwege-verkoop-persoonsgegevens/