Vierdaagse, Defensie en Nijmegen trekken weer vijf jaar samen op

De organisatie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen is voor opnieuw een periode van vijf jaar zeker gesteld door de intensieve samenwerking tussen de initiërende Stichting DE 4DAAGSE, het Ministerie van Defensie en de gemeente Nijmegen.

De samenwerkingsovereenkomst, neergelegd in een convenant geldig van de Vierdaagse 2018 tot en met die in 2022, wordt donderdagmiddag 20 juli om 15.00 uur op militair Vierdaagsekamp Heumensoord door de drie partners officieel bekrachtigd.;Het convenant, dat al decennia de basis vormt voor de hechte samenwerking tussen de partners in organisatie, is het officiële document waarin de convenantpartners elkaar hun steun toezeggen in de uitvoering van de organisatie van de Vierdaagse.In de nieuwe versie van het convenant zijn weinig of geen wijzigingen van belang opgenomen ten opzichte van de nog in werking zijnde overeenkomst.

"Wel hebben we de uitbreiding van het aantal militaire deelnemers aan de Vierdaagse, van 5.000 in 2015 naar 6.000 in 2016 en verder vastgelegd. Meer militaire deelnemers was vorig jaar tijdens de jubileumeditie al aan de orde. Omdat ook Kamp Heumensoord in capaciteit is uitgebreid, blijft het aantal voor militairen gereserveerde startbewijzen nu op 6.000 staan”, aldus Henny Sackers. Namens het bestuur van Stichting DE 4DAAGSE voerde hij de besprekingen over de prolongatie van het convenant met vertegenwoordigers van het Ministerie van Defensie en van de gemeente Nijmegen.
Ook burgemeester Bruls is blij met de verlenging van het convenant: "het afgelopen jaar hebben we hard gewerkt aan de vernieuwing van onze samenwerking. Onze taakverdeling is nu nog duidelijker en de samenwerking is verder geprofessionaliseerd. Mooi dat Heumensoord ook de komende jaren bij de Vierdaagse blijft, want beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden in de harten en hoofden van de Nijmegenaren."

Vertrouwen

Sackers, die vanaf 2018 fungeert als marsleider en daarom ook namens DE 4DAAGSE zijn handtekening zet, zegt blij te zijn met het bereikte onderhandelingsresultaat. "Alles blijft bij het oude. Uit het feit dat we vooral de bijlagen eenvoudiger hebben kunnen maken, minder formeel, blijkt wel dat de drie partners in de Vierdaagse organisatie elkaar volkomen vertrouwen. Dat geeft een rustig en goed gevoel als we in september weer aan de organisatie van de volgende Vierdaagse beginnen.”

Het convenant wordt donderdagmiddag namens het Ministerie van Defensie ondertekend door secretaris-generaal Wim Geerts van het ministerie, door burgemeester Hubert Bruls namens de gemeente Nijmegen en door voorzitter Johan Willemstein van Stichting DE 4DAAGSE.