Jan-Willem Brüggenwirth algemeen directeur FC Twente

Jan-Willem Brüggenwirth (60) wordt per 1 juli de nieuwe algemeen directeur bij FC Twente. Samen met financieel en operationeel directeur Martijn Hoogstoevenbeld en Jan Streuer, technisch directeur, vormen zij vanaf het nieuwe seizoen de directie van FC Twente. Brüggenwirth is de opvolger van Paul van der Kraan die eind vorig jaar heeft aangegeven de club per 1 september te gaan verlaten.

FC Twente verwacht dat Jan-Willem Brüggenwirth met zijn jarenlange ervaring als bestuurder in de wereld van reclame, marketing en media een grote bijdrage kan leveren aan de ambities van de club. Hij draagt zorg voor de strategische positionering van FC Twente en de doorontwikkeling van de organisatie. Daarnaast gaat hij zich bezighouden met de verdere ontwikkeling en de groei van de commerciële activiteiten. FC Twente is blij dat met de komst van Jan-Willem Brüggenwirth nu al in het vertrek van Van der Kraan is voorzien.

Dennis Schipper, voorzitter Raad van Commissarissen: "Vanaf het moment dat Paul van der Kraan aangaf FC Twente te gaan verlaten, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe algemeen directeur. We hebben hiervoor uitgebreid de tijd genomen, het betreft immers een belangrijke positie binnen de club. We zijn bij Jan-Willem Brüggenwirth uitgekomen. Tijdens de gesprekken met Jan-Willem gaf hij blijk van een grote mate van inzicht en visie om de club een stap verder te brengen. Jan-Willem heeft op verschillende terreinen, maar met name op het gebied van marketing en branding zijn sporen verdiend. Daarnaast heeft hij vele bestuursfuncties vervuld. De huidige fase waarin FC Twente verkeert, maakt het noodzakelijk dat de organisatie een nieuwe ontwikkeling door gaat maken. De club wil sportief en technisch doorgroeien naar een niveau dat bij FC Twente hoort. Bovendien moet de club financieel gezond worden en blijven, in de huidige corona-tijd is dat een extra uitdaging. We verwachten dat Jan-Willem Brüggenwirth de persoon is die FC Twente verder gaat helpen."

Jan-Willem Brüggenwirth: "Het is een eer om voor FC Twente aan de slag te mogen gaan. Een traditionele club met een rijke historie, maar ook met duidelijke ambities. FC Twente weet waar ze de komende jaren naartoe wil. Bij het realiseren van die ambities hebben we iedereen hard nodig, vooral de supporters en de sponsoren. Daar doen we het voor. In de moeilijke jaren was hun steun hartverwarmend, dat is uniek en zegt veel over de club. FC Twente is natuurlijk veel meer dan een gewoon bedrijf, maar een overeenkomst is er wel: er moet ook wat verdiend worden. Geld dat kan worden besteed aan het voetbal, want dat is altijd leidend. Daar help ik graag aan mee. Ik verheug me erop om binnenkort met iedereen binnen FC Twente kennis te maken."

Jan-Willem Brüggenwirth werkte bij internationale reclamebureaus als Ogilvy, McCannEricson, Publicis en Saatchi, in binnen en buitenland. Hier heeft hij diverse grote merken mee helpen ontwikkelen. Daarna is Brüggenwirth met twee andere partners een eigen bureau gestart. Vijf jaar hierna startte hij zijn carrière in de media met radio538, 10Gold en SlamFM. Ook was Brüggenwirth een aantal jaren directeur loyalty programma’s bij Brand Loyalty.

Foto: FC Twente