Fonds Gehandicaptensport nieuwe partner KNWU

De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU) gaat een samenwerking aan met Fonds Gehandicaptensport. De KNWU vindt het van belang dat er meer aandacht komt voor gehandicaptensport in het algemeen en para-cycling in het bijzonder.

Fonds Gehandicaptensport spant zich in om sportparticipatie onder Nederlanders met een fysieke of verstandelijke handicap te stimuleren. In Nederland zijn er 1,7 miljoen mensen met een matige tot zware handicap. Voor deze groep is structureel sporten dichtbij huis niet vanzelfsprekend. KNWU en Fonds Gehandicaptensport staan zij-aan-zij in de overtuiging dat de wielersport voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor mensen voor wie dat wegens een fysieke of verstandelijke beperking niet vanzelfsprekend is. Als iedereen kan sporten is voor ons allemaal de wedstrijd gewonnen.Beide partijen hebben zich daarom ten doel gesteld een stimulans te geven aan para-cycling. Dit zal onder meer gebeuren door het verlenen van start -en stimuleringssubsidies aan wielerverenigingen. Onderdeel van het partnership is dat het logo van Fonds Gehandicaptensport op het tricot van de verschillende Nederlandse selecties te zien is. Het wielershirt werd door Paralympisch wielrenner Tristan Bangma onthuld op de persbijeenkomst in Omnisport, te Apeldoorn waar ook de voltallige WK Baanselectie aanwezig was in de nieuwe wielerkleding.

Tristan en zijn wielervereniging Drachten zijn een voorbeeld voor Nederland. Met de vereniging als basis, een stimuleringssubsidie via Fonds Gehandicaptensport, KNWU talentbegeleiding en de uitzonderlijke sportieve prestatie van Tristan heeft hij een gouden medaille gewonnen op de Paralympische Spelen in Rio.Fonds Gehandicaptensport en de KNWU trekken samen op om verenigingen te stimuleren om de wielersport meer toegankelijk te maken voor mensen met een handicap.

Vincent Luyendijk, directeur van de KNWU: "De KNWU is blij met partners als Fonds Gehandicaptensport die de ontwikkeling en professionalisering van het para-cycling in Nederland ondersteunen.
Nike Boor, directeur van Fonds Gehandicaptensport: "Samen met de KNWU maken wij ons sterk om para-cycling een volwaardige plek te geven bij de verenigingen in Nederland. Daar hebben alle wielerliefhebbers met een handicap baat bij.”