Sport in bedrijf: Missie H2

Dit jaar zetten we met Sponsorreport in de rubriek ‘Sport in bedrijf’ op regelmatige basis de (media)partners, bonden en suppliers van NOC*NSF in de spotlight. Hoe gebruiken zij de kracht van sport, hoe activeren ze de samenwerking en hoe kijken ze naar de toekomst? In de derde aflevering een interview met Henk Jacobs, Voorzitter van het Kernteam Missie H2.

Wat is voor Missie H2 de meerwaarde van het partnership met NOC*NSF?
“De belangrijke meerwaarde van NOC*NSF is dat men strategisch en heel nadrukkelijk inzet op duurzaamheid en maatschappelijke partnerships. Dat maakt NOC*NSF tot een aantrekkelijke en relevante partner voor een duurzaamheidscoalitie als Missie H2. Daar komt natuurlijk bij dat NOC*NSF voor ons de toegangspoort is tot onze nationale sporthelden. Als derde is het van belang dat de aan NOC*NSF verbonden sportbonden, en in ons geval zijn dat de drie watersportbonden, partner van ons werden. Zij zetten zich in om hun leden te betrekken bij duurzame energie. En wij helpen ze daar ook in de praktijk bij, zoals onlangs de Energy Challenge bij de Roeibond.”

Waarom is topsport een goede metafoor voor de waterstoftransitie?

“Topsport toont bij uitstek onze nationale kracht en raakt daarmee aan onze nationale trots. Met aardgas stond Nederland als energieland ook decennialang op het hoogste podium. Nu we van fossiele energiedragers als aardgas af willen, zetten we, naast groene stroom, in op een nieuwe tak van sport, namelijk waterstof. Ook daarmee hebben we, net als onze topsporters, goud in handen. Surfer Kiran Badloe gaat straks vol voor goud in Tokio, maar weet nu al dat die klasse in 2024 in Parijs niet meer zal bestaan. Zoals wij weten dat aardgas op enig moment in de toekomst niet meer gebruikt zal worden. Waar Kiran straks goud moet halen in foilen, is dat voor energie niet anders. Onze sport van de toekomst heet waterstof.”

Het publiek is door de mindshift van corona ontvankelijker voor onze boodschap

Henk Jacobs, Missie H2

Hoe gebruiken jullie de kracht van sporters om de boodschap van Missie H2 te versterken?
“We hebben gekozen voor een aantal watersporters dat geïnteresseerd is in dit onderwerp en dat onze boodschap ook wil uitdragen. Onze ambassadeurs zijn paralympisch zwemster Liesette Bruinsma, openwater zwemmer Ferry Weertman, roeiduo Ilse Paulis en Marieke Keijser, zeilster Marrit Bouwmeester en surfer Kiran Badloe. Dat zijn stuk voor stuk mensen die de kracht van wind en water kennen, wat de basis-ingrediënten van groene waterstof zijn."

NOC*NSF heeft Marcelien de Koning aangesteld als ‘chef de emission’. Hoe past dat in jullie boodschap?

“Wij zijn erg blij met deze keuze van NOC*NSF. Marcelien sluit in haar missie een-op-een aan op Missie H2. Wij doen natuurlijk ook niets anders dan de CO2-uitstoot terugbrengen. We kenden haar al als burgemeester van de Noordzee, wat een prachtige titel is. Zij is ook de aanjager van Solar Sport One, een platform voor races in unieke boten op zonenergie. Daar komt nu ook een klasse boten op waterstof bij. Wij hadden overigens geen rol in haar benoeming.”

Wat is jullie belangrijkste learning van afgelopen (corona)jaar?

“We hadden natuurlijk een eventkalender die grotendeels in het water viel. Maar omdat we ons met name richtten op de ambassadeurs konden we met hen, via social media, toch goed de dialoog over waterstof opbouwen die we voor ogen hadden. Omdat veel sporters noodgedwongen in eigen land moesten blijven was het eigenlijk nog makkelijker communiceren dan wanneer er geen corona was.”
“Als er één boodschap is die door corona kracht heeft gekregen, dan is het dat het oude normaal niet meer normaal is. Dat geldt ook voor het besef over ons energieverbruik. Het publiek is door de mindshift van corona ontvankelijker voor onze boodschap.”

Eind 2020 bleek dat we al onze doelstellingen op het gebied van waterstof-awareness en sympathie al hadden gehaald

Henk Jacobs, Missie H2

Alle activaties rondom de spelen vinden dit jaar plaats tijdens het TeamNL Olympic Festival. Hoe zien jullie activatieplannen eruit?
“Het was al voor corona niet onze bedoeling om zelf uitgebreid in Tokio aanwezig te zijn. Wij vertellen ons verhaal in Nederland. Dat gebeurt deels via eigen activaties, zoals de Nederland Waterstofvlam-estafette die momenteel plaatsvindt, waarbij analoog aan de Olympische Spelen de vlam wordt doorgegeven aan koplopers in de energietransitie. Maar dat doen we ook uitgebreid op het TeamNL Olympic Festival. Op het festival gaan we een Missie H2-plein bouwen waar bezoekers kennis kunnen maken met de watersporten én met waterstof en de toepassingen er van, er rijdt een MissieH2 waterstofauto rond en er is een Missie H2 zwembad. We organiseren in die periode ook een duurzaamheidsdag en een groot aantal bijeenkomsten en seminars op het gebied van waterstof, waarbij we de inhoudelijke boodschap met het plezier van het beleven van de spelen en sport gaan combineren.”

Op wie is jullie campagne ‘Samen maken we Nederland Waterstofland’ gericht: het bedrijfsleven, de consument of de overheid?
“Daarin hebben we wel een beweging gemaakt. De focus lag in het begin heel duidelijk op de consument en met name het deel dat sportfan is. Eind 2020 bleek uit onderzoek door Nielsen dat we al onze doelstellingen op het gebied van waterstof-awareness en sympathie al hadden gehaald. We hebben de campagne toen verbreed naar de overheid en het bedrijfsleven, zoals onlangs met een Koplopers Nederland Waterstofland- bijeenkomst waar meer dan 80 Nederlandse bedrijven hun waterstofambities en -strategie lieten zien en vertaalden naar onze overheid.”

Missie H2 is een consortium van zeven bedrijven. Wat betekent dat qua organisatie?
“De samenwerking loopt vanaf het allereerste begin geweldig. Alle zeven de partners hebben hun eigen transitieverhaal, maar we hebben elkaar gevonden in de overkoepelende boodschap dat we waterstof grootschalig op de kaart willen zetten. Natuurlijk kost samenwerken tussen zeven partijen tijd. Over het wel of niet verlengen van het contract met NOC*NSF met een jaar was er bijvoorbeeld eigenlijk geen discussie. Iedereen wilde doorgaan. Het partnership met NOC*NSF versterkt de onderlinge band tussen de zeven partijen en heeft inmiddels verschillende spin-offs opgeleverd.”

Wie verdient van jullie een extra steuntje in de rug?
“Als ik iemand moet noemen is dat Liesette Bruinsma. Dat vind ik echt een topper, die vanaf haar veertiende al meezwom op het hoogste niveau. Zij verdient alle steun omdat de paralympische zwemsport toch minder zichtbaar is. Meer aandacht en podium is verdiend en terecht!”

Lees hier de eerdere bijdragen in Sport in Bedrijf:

Nederlandse Loterij

FILA