Sport in Bedrijf: Rabobank

Dit jaar zetten we met Sponsorreport in de rubriek ‘Sport in bedrijf’ op regelmatige basis de (media)partners, bonden en suppliers van NOC*NSF in de spotlight. Hoe gebruiken zij de kracht van sport, hoe activeren ze de samenwerking en hoe kijken ze naar de toekomst? In de vierde aflevering een interview met Tom van Kuyk, sponsor manager bij Rabobank Nederland.

Rabobank is partner van het Nederlands verenigingsleven. Via de samenwerking met NOC*NSF zal de bank de komende tien jaar 25.000 Nederlandse verenigingen ondersteunen.

Wat is de meerwaarde van het partnership met NOC*NSF voor Rabobank?
Tom van Kuyk: “Bij de brede aanpak die Rabobank voorstaat, waarbij je de hele sport vooruit wil helpen en in de kern van het verenigingsleven wil zitten, heb je een partner als NOC*NSF nodig als de koepel van alle sportbonden en sportverenigingen. We kunnen dit niet alleen. NOC*NSF weet als geen ander welke ontwikkelingen er zijn, hebben contact met de politiek, weet welke subsidiestromen er zijn en hoe de sportbonden en –verenigingen werken. Met NOC*NSF hebben we een partner met dezelfde missie als Rabobank: Nederland duurzaam versterken via sport en de sportverenigingen. Een sportvereniging is echt een bindmiddel. Dat gaat over inclusiviteit, kansgelijkheid, diversiteit. Een vereniging is de samenleving in het klein.”

Hoe gebruiken jullie de kracht van sport in jullie marketingcommunicatie?

“We gebruiken vooral de kracht van de sportverenigingen. Wij ondersteunen bijvoorbeeld een surfvereniging voor kinderen met een beperking in de regio Haarlem. Wij hebben hen vanaf de start in 2017 geholpen met het opzetten van de vereniging, statuten, bestuurders, etc.. Die club zit nu in onze Rabo Clubsupport-campagne. Of we vragen Alyson Annan, de coach van de Nederlandse hockeyvrouwen, bij internationale meetings om te vertellen hoe belangrijk het Nederlandse verenigingsleven is voor het sportieve resultaat dat we behalen. Zij kan haarfijn uitleggen hoe cruciaal de Nederlandse verenigingsstructuur daarvoor is.”

Met NOC*NSF hebben we een partner met dezelfde missie als Rabobank

Tom van Kuyk, Rabobank

Wat is Rabo Clubsupport?
“Rabo Clubsupport is de bundeling van alles wat we doen voor clubs. Dat is de verenigingsondersteuning, de Club van het Jaar-verkiezing en de Rabo Clubsupport-campagne waar clubs en verenigingen zich momenteel weer voor kunnen inschrijven. Rabobank is een coöperatie en wij geven via Rabo Clubsupport een deel van onze winst terug aan de maatschappij. Vorig jaar was dat 15 miljoen euro. De clubs voeren daar een campagne voor en de leden van de lokale banken bepalen vervolgens welke clubs geld krijgen. Daarbij gaat het wel om ondersteuning van maatschappelijke projecten van de clubs.”

Hoe houden jullie in jullie sponsoractivatie rekening met nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij?

“Als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zoals op het gebied van duurzaamheid, vrijwilligers, subsidies, hoe je financieel de coronacrisis doorkomt, sponsorwerving, nieuwe overheidsregels, dan springen we daar direct op in met masterclasses, workshops en webinars waar alle clubs aan deel kunnen nemen. Daar krijgen ze handvatten aangereikt die ze dezelfde dag nog kunnen gebruiken. Afgelopen jaar hebben meer dan 1.000 clubs daar gebruik van gemaakt. Dat maakt het partnership met NOC*NSF en de bonden zo van belang, want zij zien die trends eerder dan wij.”

Als onderdeel van de samenwerking met NOC*NSF heeft Rabobank partnerships met de KNLTB en Nevobo en zijn er aparte sponsorcontracten met de KNHB en KNSB. Waarom die keuze
?
“We zoeken naar meer mogelijkheden voor onze communicatie richting clubs om onze impact daarmee nog groter te maken. Daarom hebben we aanvullende afspraken met een aantal bonden gemaakt. Met de Hockeybond zijn we bijvoorbeeld de Hockey Foundation gestart om de komende tien jaar 30 nieuwe hockeyclubs op te richten, zodat nog eens 10.000 kinderen in verenigingsverband kunnen sporten. Bij de KNLTB worden we verenigingspartner en willen we voor een professionaliseringsslag bij de tennisverenigingen zorgen. We willen voor meer verbinding zorgen tussen de bonden en hun verenigingen. Met de KNLTB, KNHB en Nevobo heb je een heel groot deel van het Nederlandse sportverenigingsleven.”

Foto: Willem Vernes

We mogen in Nederland best trotser zijn op al de vrijwilligers die dag in dag uit de sport en de club organiseren

Tom van Kuyk, Rabobank

De verenigingsondersteuning loopt via NOC*NSF, maar is ook voor kunst & cultuur via Kunstbende en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Wat zijn de verschillen en overeenkomsten?
“De overeenkomst is vooral dat alle verenigingen met dezelfde uitdagingen zitten. Overal is er wel vrijwilligersproblematiek of worstelt men met teruglopende subsidies en leden. Sport is wel professioneler als je kijkt naar sponsoring. Dat is daar op alle niveaus een structureel onderdeel van de financiering. Bij cultuur is dat echt anders. Cultuur is aan de andere kant creatiever in het bedenken van oplossingen. Sport zit veel meer vast in een bepaalde manier van werken. We zien dat als we de verenigingen bij elkaar brengen op informatieavonden ze veel van elkaar leren.”

Het is momenteel NOC*NSF Nationale Sportweek. Hoe gebruiken jullie die week?

“Het is goed dat er via zo’n week landelijke aandacht is voor sport. Wij zijn er onderdeel van en ondersteunen dat ook. We koppelen de week op verschillende plekken aan onze lokale banken. Een dergelijk jaarlijks podium is goed voor de clubs, maar ik denk dat het nog wel meer een echt sportverenigingsfeest kan worden.”

Wie verdient er binnen sport extra waardering?

“Ik denk dat we in Nederland best trotser mogen zijn op al de vrijwilligers die dag in dag uit de sport en de club organiseren. Onze verenigingsstructuur lijkt soms een soort vanzelfsprekendheid. Dat altijd alles geregeld is. Maar het is uniek. Doordat we dat hebben kan in Nederland iedereen overal sporten. Dat is een groot goed en verdient nog meer waardering.”

Lees hier de voorgaande afleveringen van Sport in Bedrijf:
Missie H2
FILA
Nederlandse Loterij